Phiên họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ”

Chiều nay, 25/10/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ” đã tổ chức phiên họp lần 2.

Phiên họp của Ban Chỉ đạo Dự án nhằm tổng kết Kết quả thực hiện Dự án trong năm thứ nhất và thông qua Kế hoạch năm thứ 2 để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án. Tham dự Phiên họp có đại diện các cơ quan Bộ Công Thương, bà Sibylle Bachmann, Phó trưởng ban hợp tác, Đại sứ Quán Thụy Sỹ, Đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ, đại diện Trung tâm thương mại quốc tế…

Phát biểu tại phiên họp, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Công Thương cho rằng, Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ” diễn ra trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp, tuy nhiên, các bên đã nỗ lực vượt khó với nhiều công sức, tâm huyết và đặc biệt là sự hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà tài trợ Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ tại Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch Bộ Công Thương phát biểu tại phiên họp

Cụ thể, kết quả thực hiện năm thứ nhất đã cung cấp đầu vào quan trọng cho Bộ Công Thương trong việc Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030; Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến 2030 và sắp tới đây là Chương trình hành động thực hiện Chiến lược và Đề án.

Xây dựng, vận hành Chương trình đổi mới và cạnh tranh để tài trợ cho các sáng kiến về hỗ trợ DNVN xúc tiến xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu; xây dựng và củng cố Hệ sinh thái các tổ chức hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu năng động.

Hoàn thành sơ bộ báo cáo đánh giá hiện trạng các Diễn đàn đối thoại công - tư về phát triển thương mại tại Việt Nam, căn cứ để triển khai Diễn đàn trong thời gian tới.

Bộ máy vận hành Dự án (Ban Chỉ đạo. Ban Quản lý, Văn phòng Dự án) đã được thiết lập; Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án đã được xây dựng để chỉ đạo, hỗ trợ và hướng dẫn các cơ quan thự hiện Dự án (ITC và Cục XTTM) triển khai các hoạt động của Dự án một cách thông suốt, hiệu quả.

Bà Sibylle Bachmann, Phó trưởng ban hợp tác, Đại sứ Quán Thụy Sỹ

Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao Vụ Kế hoạch, Cơ quan thực hiện Dự án (ITC) và Cục Xúc tiến Thương mại vì sự nỗ lực thực hiện, đặc biệt là nhà tài trợ SECO đã hướng dẫn, chỉ đạo và các đồng chí cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Dự án.

Cũng theo bà Hiền, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, quá trình triển khai thực hiện Dự án cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc nhất định, đặc biệt về các vấn đề quy trình, thủ tục phê duyệt các hoạt động, thực hiện công tác giải ngân; công tác phối hợp giữa các bên đôi lúc còn chưa kịp thời, chặt chẽ; đặc biệt, dịch Covid đã gây ra các khó khăn về di chuyển, một số hoạt động phải chuyển sang hình thức trực tuyến….đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và công tác giải ngân của Dự án.

Thăng Long
ӣ  LOL