Multimedia

[TRỰC TUYẾN] Phát triển thị trường sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tọa đàm do Tạp chí Công Thương tổ chức với sự tham gia của các khách mời trao đổi về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kết nối đưa hàng hóa là lợi thế của các khu vực này tham gia vào chuỗi cung ứng.

 
ӣraybet  raybet  raybet